• 2024-06-18
Монгол улсад Атар газрыг эзэмшиж, газар тариаланг бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн ойд зориулан Монголын Тариаланчдын Үндэсний Холбооноос үзүүлж байна.

SHOW MORE