• 2024-07-13

Мэдлэгийн сангийн платформ (BETA)

Оруулахаар төлөвлөж буй мэдлэг болон мэдээллийн сангууд:

 • Газар тариалангийн онолын мэдлэгийн сан 
 • Газар тариалангийн талбайнуудын мэдээллийн сан 
 • Газар тариалангийн хөрсний мэдээллийн сан 
 • Усалгаатай талбайн мэдээллийн сан 
 • Трактор, техникийн мэдээллийн сан
 • Бордооны үйлдвэрүүдын мэдээллийн сан 
 • Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний мэдээллийн сан 
 • Зөвлөх үйлчилгээний мэдээллийн сан 
 • Лаборатори, арга зүйн мэдээллийн сан 
 • Тандан судалгааны мэдээллийн сан 
 • Ургамал хамгааллын мэдээллийн сан
  • Ургамлын өвчний мэдээллийн сан 
  • Хог ургамлын мэдээллийн сан 
  • Хортны мэдээллийн сан
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтийн мэдээллийн сан 
 • ХАА-тай холбоотой импорт, экспортын мэдээллийн сан 
 • Хүний нөөцийн мэдээллийн сан 
 • Цаг уурын мэдээллийн сан 
 • Шим тэжээлийн бодисын мэдээллийн сан 
 • Шинэ нэвтэрч буй технологийн мэдээллийн сан 
 • Хүн малд хэрэгцээт шим тэжээлийн бодисын мэдээллийн сан 
 • Аймаг бүрийн газар тариалангийн мэдээллийн сан 
 • Жимс ногооны мэдээллийн сан 
 • Хүнсний ногооны мэдээллийн сан 
 • Үр тарианы мэдээллийн сан 
 • Тос техникийн ургамлын мэдээллийн сан 
 • Уурагт ургамлын мэдээллийн сан 
 • Эмийн болон ашигт ургамлын мэдээллийн сан 
 • Хүлэмжийн таримлын мэдээллийн сан 
 • Газар тариалантай холбоотой хууль тогтоомж