• 2022-05-24

Мэдээллийн сан > Хүнсний ногооны мэдээллийн сан

Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн” -гээс гаргасан “Төмс хүнсний ногоо тариалах хялбаршуулсан зөвлөмжүүд“-ээс:

1.
Амтат гуа тариалах технологи
Татах
2.
Бөөрөнхий сонгино тариалах технологи
Татах
3.
Брокколи тариалах технологи
Татах
4.
Булцуут байцаа тариалах технологи
Татах
5.
Бууцай тариалах технологи
Татах
6.
Гинз тариалах технологи
Татах
7.
Гоньд тариалах технологи
Татах
8.
Дун ногоо тариалах технологи
Татах
9.
Дунд оройн болцтой байцай тариалах технологи
Татах
10.
Жууцай тариалах технологи
Татах
11.
Ил талбайн Лооль тариалах технологи
Татах
12.
Ил талбайн өргөст хэмх тариалах технологи
Татах
13.
Порей сонгино тариалах технологи
Татах
14.
Сармис тариалах технологи
Татах
15.
Тагар сонгино тариалах технологи
Татах
16.
Тарвас тариалах технологи
Татах
17.
Тост байцай тариалах технологи
Татах
18.
Төмс тариалах технологи (механикжсан аргаар)
Татах
19.
Төмс тариалах технологи (өрхийн тариаланд)
Татах
20.
Улаан лууван тариалах технологи
Татах
21.
Урт байцай тарих арга
Татах
22.
Урт сонгино тариалах технологи
Татах
23.
Хулуу тариалах технологи
Татах
24.
Хүлэмжийн лооль тариалах технологи
Татах
25.
Хүлэмжийн хэмх тариалах технологи
Татах
26.
Хүрэн манжин тариалах технологи
Татах
27.
Цагаан лууван тариалах технологи
Татах
28.
Цоохор Майлз тариалах технологи
Татах
29.
Цэс тариалах технологи
Татах
30.
Цэцэгт байцаа тариалах технологи
Татах
31.
Чинжүү тариалах технологи
Татах
32.
Шанцай тариалах технологи
Татах
33.
Шар лууван тариалах технологи
Татах
34.
Шар манжин тариалах технологи
Татах
35.
Эртийн байцай тариалах технологи
Татах