• 2022-01-27

Бүтэц, зохион байгуулалт

Ж.ЭНХБАЯР

Ж.ЭНХБАЯР

Ерөнхийлөгч

Ц.РЭНЧИНСЭНГЭЭ

Ц.РЭНЧИНСЭНГЭЭ

Дэд ерөнхийлөгч

П.БАТ-ЭРДЭНЭ

П.БАТ-ЭРДЭНЭ

Дэд ерөнхийлөгч

Ө.БОЛДСАЙХАН

Ө.БОЛДСАЙХАН

Гүйцэтгэх захирал

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

51 гишүүнтэй

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

5 гишүүнтэй

АЖЛЫН АЛБА

АЖЛЫН АЛБА

Гүйцэтгэх захирлын ажлын алба

САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

21 аймгийн салбар зөвлөл