• 2024-07-13

Бүтэц, зохион байгуулалт

Л. БАЯРТУЛГА

Л. БАЯРТУЛГА

ТЭРГҮҮН

Дэд ерөнхийлөгч

Д. ӨНӨРЖАРГАЛ

Д. ӨНӨРЖАРГАЛ

Гүйцэтгэх захирал

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

105 гишүүнтэй

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

5 гишүүнтэй

БАЙНГЫН ХОРООД

БАЙНГЫН ХОРООД

САЛБАР ХОЛБООД

САЛБАР ХОЛБООД

21 аймгийн салбар зөвлөл

АЖЛЫН АЛБА

АЖЛЫН АЛБА

Гүйцэтгэх захирлын ажлын алба