• 2024-03-03

Бүтэц, зохион байгуулалт

Ц. РЕНЧИНСЭНГЭЭ

Ц. РЕНЧИНСЭНГЭЭ

Ерөнхийлөгч

Х.ДАВААХҮҮ

Х.ДАВААХҮҮ

Дэд ерөнхийлөгч

Т.ТӨРМАНДАХ

Т.ТӨРМАНДАХ

Дэд ерөнхийлөгч

Б.ГАЛХҮҮ

Б.ГАЛХҮҮ

Дэд ерөнхийлөгч

Б.УНДРАХ-ОД

Б.УНДРАХ-ОД

Гүйцэтгэх захирал

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

105 гишүүнтэй

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

5 гишүүнтэй

БАЙНГЫН ХОРООД

БАЙНГЫН ХОРООД

САЛБАР ХОЛБООД

САЛБАР ХОЛБООД

21 аймгийн салбар зөвлөл

АЖЛЫН АЛБА

АЖЛЫН АЛБА

Гүйцэтгэх захирлын ажлын алба