• 2024-07-13

Зорилго, үнэт зүйлс

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Алсын хараа

Эв нэгдэл, Шимт хөрс


ЗОРИЛГО

Монголын тариаланчдыг нэгтгэн хүчирхэгжүүлж,

газар тариалангийн бизнесийг дэлхийн жишигт хүргэж,

улс орны эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур байна.


ЗОРИЛТ

Монголын тариаланчдын хүчирхэг нэгдлийг бий болгоно.

Улсын хүн амыг эрүүл, тэжээллэг хүнсээр тогтвортой хангана.

Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур нь байна.

Олон улсын түвшинд Монголын тариаланчдыг төлөөлнө.