• 2024-06-17

Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр ” ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА УСАЛГААТАЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ” төсөл хэрэгжиж байгаагийн нэг нь Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын 240 га хүнсний ногооны талбайг усалгаатай болгох бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи холбоосноос орж үзнэ үү.

ЭХ СУРВАЛЖ: ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

ХОЛБООС: https://www.facebook.com/mofagovmn/videos/408178977914348