• 2022-08-18
Тензиометрийг хөдөө аж ахуйд хэрэглэхийн ач холбогдол,  Др Б.Одгэрэл
Уринш ба хөрсний ялзмаг, түүний ач холбогдол Др Б.Энхтуяа
Үр тарианы ургамал тарих технологи, биологийн онцлог, сэлгээн дэх үүрэг ач холбогдол
Хөдөө аж ахуйн салбарт тоглоомын онолыг хэрэглэх нь, Др Баттөр
Industrial Composting in Mongolia
Хөдөө аж ахуйн машин техник, Үрлэгч төхөөрөмжүүд,  Др Бямбадорж
Хөдөө Аж Ахуйн Зохистой дадал – MONGAP
Компост бордоо
Ухаалаг газар тариалан, Др. Баяр Эрдэнэ ХААИС
Хөдөө Аж Ахуйн машин техник, Др. Бямбадорж МТҮХ-ны зөвлөх

6-р сарын хуваарь

5-р сарын хуваарь

4-р сарын хуваарь

Zoom Schedule April 2021

3-р сарын хуваарь

Zoom Schedule March 2021