• 2022-08-18
Таримлын хооллолтонд азотын нөлөө, азот ургамлын физиологийн процесст зайлшгүй шаардлагатай болох нь, Проф.Др.Ш.Алтанбадралт, АХБ-ны Олон Улсын зөвлөх