• 2022-08-18
Үр тарианы тарималд ургамал хамгааллын цогц техникийг хэрэглэх нь, Др.Дэд Проф. Б.Дондов УХЭШХ, Ургамлын өвчин судлалын лабораторийн эрхлэгч