• 2024-03-03
МТҮХолбооноос бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод оруулах санал илтгэлийг 2022 оны 06-р сарын 03-ны өдөр МТҮХ-ны Гүйцэтгэх захирал Б. Ундрах-Од танилцууллаа. Урьдны зөвлөгөөнүүдэд илтгэсэн тариаланчдын санал бүхий олон илтгэлүүдийг нэгтгээд илтгэлээ.
Эдийн засаг, хөгжлийн яаман дээр аймаг бүрийн бүсчилсэн хөгжлийн талаарх илтгэлийг ээлж дараалан хүлээн авч байна. 2022 оны 06-р сарын 03-ны өдөр Дархан, Баян-Өлгий аймгууд илтгэлээ тавих байсан нь түр хойшлогдов.