• 2023-12-08
Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэд хэрэгжиж буй Экспортыг дэмжих төслөөс “Гадаад худалдааны ерөнхий хичээл”-ийг видео контент болгон уул уурхайн бус аж ахуйн нэгж байгуулагууддаа хүргэж байна.
Та бүхэн доорх холбоосоор нэвтрэн орж хичээлээ үзнэ үү.